40 dagen tijd: verwonderen over het wonderlijke

40 dagen tijd: verwonderen over het wonderlijke

Wat een grote liefde U verwondert mij. Die mijn leven in handen heeft, mij een hoopvolle toekomst geeft. O Heer mijn God. Een prachtig lied van Sela. Je verwonderen over God’s liefde. Je verwonderen over Zijn prachtige schepping, dat lukt je misschien nog wel, maar verwonder je je ook wel eens over mensen of over […]