veilig dicht bij Papa

Veilig dicht bij Papa luisteren naar Zijn stem

Je bent veilig dicht bij je hemelse Vader, in Zijn armen. Veilig dicht bij Papa, in Zijn armen, mag je luisteren naar Zijn liefdevolle stem.