Hemelvaartsdag: kroning van de Koning

hemelvaartsdag

Hemelvaarstdag. Op hemelvaartsdag sta ik stil bij de kroning van de Koning. Jezus, de Koning der Koningen, die aan de rechterhand van Zijn Vader zit.