tot zegen zijn

tot zegen zijn

Laat al mijn werk gezegend zijn en geef mijn arbeid zin. Laat in mijn huis Uw vrede zijn en zegen mijn gezin. Laat al mijn werk tot zegen zijn, voor mensen om mij heen. Laat in mijn hart Uw vrede zijn en werk Zelf door mij heen. Laat al mijn werk geheiligd zijn, een dienst […]