luisteren naar Zijn stem

luisteren naar Zijn stem

Nu in deze tijd waar alles stil is gezet door het coronavirus, en waar er veel angst en onzekerheid is, wil ik jullie vandaag bemoedigen met liefdevolle woorden van onze God. God die alles in Zijn hand heeft, ook nu. Nee, wat we meemaken is misschien niet altijd makkelijk, maar Hij is er wel bij. […]

luisteren met gevoel

luisteren met gevoel

‘Wat je hoort, is gekleurd met emotie. Als je luistert naar die kleuren, dan verdiept het gesprek zich en komen nuances naar boven. Emoties kunnen het luisteren enorm in de weg staan, maar ze kunnen ook helpen. Wil je bij het luisteren baat hebben bij emoties, dan is een reflectieve houding ten opzichte van die […]

luisteren is geven

luisteren is geven

‘Luisteren is in essentie een gevende beweging. Dus als de ander niet naar jou luistert, dan kiest hij of zij om niet te geven en krijg je het gevoel dat jou iets afgenomen wordt. Let op: dit geldt niet alleen voor het luisteren naar een ander. Bij het wel of niet luisteren naar jezelf gebeurt […]